פרויד בין ילדות ומיניות

איך לפי פרויד הכל מתחיל בילדות, כולל המיניות