הפילוסופיה של מרטין היידגר – מבוא

הביוגרפיה של מרטין היידגר מוכתמת בתמיכה בנאציזם, אך המורשת ההגותית שלו מעצבת את המחשבה הפילוסופית עד ימינו