הפילוסופיה של שפינוזה

הפילוסוף שניסה להמציא את הדת מחדש והפך לכופר היהודי המפורסם ביותר