"למה אני עדיין קומוניסט?" הרצאה של סלבוי ז'יז'ק

הרצאה מבריקה על סוף הרומן בין קפיטליזם ודמוקרטיה