סרטון חובה לכל תלמיד, מורה והורה: לשנות את פרדיגמת החינוך

כל מה שלא בסדר במערכת החינוך של ימינו, ואיך לתקן