הדוקטרינה הבלתי כתובה של אפלטון

האם יכול להיות שלאפלטון הייתה פילוסופיה סודית שמעולם לא עלתה על הכתב?