משל המערה של אפלטון ומטריקס

משל המערה, אפלטון, מטריקס, סרט, מרקס, פילוסופיה