סיפור מגדל בבל וקריסתה של המשמעות

מה אומר סיפור מגדל בבל על היכולת שלנו ליצור משמעות משותפת? המשמעות הפילוסופית של סיפור מגדל בבל כפי שהבין אותה ז'אק דרידה.