" /> " />

אנטיגונה -סיכום: הגיבור הטרגי בטרגדיה היוונית

מתוך: סיכומים בספרות – אנטיגונה

הגיבור הטרגי

לגיבור הטרגי המאפיין את הטרגדיה היוונית מספר תכונות בולטות:

א.     מצד אחד, הוא מייצג את האנושות כולה. התכונות שלו הן תכונות אנושיות, השאיפות שלו והמטרות שלו מייצגות אנשים רבים. אבל מצד שני, הוא שונה מהאנושות הרגילה, בכך שהוא דבק במטרתו בצורה קיצונית ביותר, הוא מגלה אומץ לב, עקשנות וגאווה יותר מכל אדם רגיל.

ב.      לגיבור הטרגי יש יכולת סבל עצומה.

ג.      הגיבור הטרגי שונה משאר האנושות, בכך שהוא שייך למעמד גבוה, למעמד המלוכה או מקורב למעמד המלוכה. השתייכותו למעמד רם נותנת לקהל הרגשה טובה, שכן הוא מגלה שגם בקרב אנשים רמים מתעוררות בעיות, גם הם צריכים להתמודד עם קונפליקטים, וגם אצלם מתרחשות קטסטרופות.

ד.      הגיבור הטרגי הוא בעל עוצמת אישיות: אופי חזק או קסם מיוחד, בהם הוא רוכש את אהדת הצופים.

ה.     הגיבור הטרגי בעל תכונות קיצוניות: הוא אמיץ לב, דבק במטרתו בעקשנות וחוטא בחטא הגאווה. הוא גורם בעצמו לאסונו בחתירה להשגת הצדק והאמת, כפי שהוא רואה אותם ובגלל תכונתו חסרת הפשרות.

ו.       הגיבור הטרגי מודע לסבלו ולאובדנו, אך אינו מתפשר עם המציאות.

אנטיגונה וקריאון עומדים זה מול זה בקונפליקט עז. שניהם חסרי פשרות, עקשנים ולוחמים למען הצדק המוחלט,  כפי שהוא נראה בעיני כל אחד מהם.

קריאון כדמות טרגית מפר חוק מוסרי, שעניינו הפקרת המתים על ידי החיים, אנטיגונה כדמות טרגית לוחמת למען השבת החוק המוסרי ומקיימת אותו למרות האיסור. היא מפירה את חוק המלך.

קריאון ואנטיגונה הם דמויות טרגיות. אנטיגונה היא דמות טרגית טיפוסית, הטרגיות שלה נובעת מהגורל הקבוע מראש ומאופייה העקשני. הטרגיות של קריאון נובעת מאופיו: מעקשנותו, מכעסו ומעיוורונו.

הגיבור הטרגי סובל את הסבל העז ביותר, הנגרם על-ידי המעשה המביש. אנטיגונה נושאת בו מהרגע שנודע לה צו המלך. היא סובלת למראה החרפה של אחיה, היא סובלת את כאב חוסר ההבנה עם אחותה, היא סובלת עד מותה ומביעה את סבלה בדרכה לקבר, בסכמה את חייה הקצרים שנידונו להסתיים.

הסבל של אנטיגונה נגרם על-ידי המעשה המביש של קריאון. אנטיגונה מודעת לו, מונעת על-ידיו ומובילה עצמה למותה בגללו. המעשה של אנטיגונה ועקשנותה משיבים את הסדר אל כנו, ומעניקים לקהל את תחושת הקאטרזיס: בזכותה מגיע הקהל לידי אישור מחודש של ערכים.

מפלתו של קריאון, סבלו ומודעתו הם טרגיים, אך מחזקים את הטרגדיה של אנטיגונה ואת הידיעה של הקהל, שאנטיגונה אכן צדקה והשיבה את הסדר שהופר באמצעות מאבקה חסר-הפשרות.

מדובר בשתי דמויות טרגיות, שכל אחת בדרכה מובילה את עצמה לאובדנה הטרגי, אל הקטסטרופה. אבל יש הבדל בין שתי הדמויות הטרגיות: בעוד אנטיגונה נוחלת הצלחה, למרות מותה, קריאון נוחל מפלה.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.